Задачи по аудиту

Ситуація 1

Аудитор, у якого був укладений договір на довготривале обслуговування, не отримав платню за проведену у минулому році перевірку. Він поставив умову, що коли робота не буде оплачена, він не розпочне аудит фінансової звітності за поточний рік. Клієнт відповів, що результати за цей рік мають критичне значення, оскільки у випадку несвоєчасного отримання висновку фірма не зможе отримати додаткове фінансування. Після виконання перевірки за цей рік аудитор отримає всю платню за два роки.

Необхідно визначити, якого роду проблема незалежності постане перед аудитором, якщо він вирішить проводити перевірку за цими умовами.

Рішення:

Незалежність – це одна з найважливіших характеристик аудиту. Аудитор завжди мусить бути об’єктивним і незалежним від тих, на кого він працює. Приймаючи завдання зі складання фінансової звітності, професійні аудитори повинні бути незалежними від будь-якої зацікавленості. Фінансовий взаємозв’язок впливає на незалежність погляду аудитора і може привести спостерігача до висновку, що незалежності думки аудитора завдано шкоди.

В даній ситуації такий зв’язок виник у зв’язку з безпосереднім фінансовим інтересом аудитора до клієнта. Залежність аудитора від такого клієнта повинна стати предметом ретельного аналізу та може викликати сумніви щодо дотримання принципу незалежності.

Для того щоб дана ситуація не відтворювалась аудитору при складані договору на проведення аудиту потрібно висунути умову оплати праці «наперед», не забувши обговорити з клієнтом непередбачувані затрати.

Ситуація 14

Аудитору необхідно підтвердити оцінку кредиторської заборгованості, загальна вартість кредиторської заборгованості становить 12800 грн., припустима помилка – 70 грн., ризик при виборці складає 10 %.

Необхідно визначити розмір вибірки, якщо очікується одна помилка.

Рішення:

Аудиторська вибірка – це процес застосування аудиторських процедур для меншого ніж 100% числа запасів по рахунку чи господарських операцій з метою їх оцінки.

Розрахуємо розмір вибірки:

де О – обсяг вибірки, елементів;

С – загальна сума сальдо або обороту рахунку, що перевіряється;

КР – коефіцієнт ризику, що залежить від ризику вибірки;

ДОП – допустима помилка вибірки, грн..

Розмір вибірки складатиме 18 елементів.

Скачать работу

Полная версия работы содержит все необходимые формулы.